บุหรี่ไฟฟ้ากับกฎหมายของไทย


บุหรี่ไฟฟ้า

คงเป็นข้อกังวลใจข้อหนึ่งเมื่อคนที่สูบบุหรี่ในประเทศจะหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน หลายคนคงอาจจะกังวลในเรื่องข้อกฎหมายว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ ทั้งยังมีข่าวมาสนับสนุนข้อกังวลเหล่านี้อีกมากมายที่บ่งชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะยังผิดกฎหมายอยู่ เช่น ผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าบางรายยังคงโดนจับอยู่ เป็นต้น

แต่ในปัจจุบัน (2564) บุหรี่ไฟฟ้าตามกฎหมาย มีสถานะที่ “ถูกต้อง” ตามกฎหมายอย่างชัดเจน หากมีไว้ในครอบครองเพื่อสูบและไม่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่หากเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย ย่อมมีความผิดทางกฎหมายอยู่เช่นเดิม โดยประกาศ กฎหมาย และความผิดที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้

ห้ามส่งออกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2557 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า

ผู้ขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ผลิตหรือสั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ให้บริการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากมีการฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าสถานภาพของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยปัจจุบันจึงมีลักษณะที่กึ่งๆระหว่างสถานะที่ถูกกฎหมายและสถานะที่ผิดกฎหมายอยู่นั้นเอง

ดังนั้น สำหรับใครหรือผู้ใดที่ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าแบนด์ไทยไว้ในมือและกังวลในเรื่องของกฎหมายว่าหากบุหรี่ที่เราครอบครองเป็นของที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยอยู่จะผิดกฎหมายหรือไม่นั้น ไม่ต้องกังวลเพราะ นับตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้ให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกต้องตามกฎหมาย บุหรี่ไฟฟ้าก็ถูกต้องตามกฎหมายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนั้นเอง

ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหาบุหรี่ไฟฟ้าแบนด์ไทยที่ผลิตและจัดจำหน่ายอย่างถูกกฎหมายทาง PODBKK ก็มีให้เลือกสรรกันได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายรส หลากหลายกลิ่น และแน่นอนที่สุด ถูกกฎหมาย ไม่โดนตำรวจจับอย่างแน่นอน นอกจากทางหนึ่งแล้ว การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ย่อมช่วยลดภาวะโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นได้แต่ยังมอบประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับบุหรี่จริงได้ในทางสุขภาวะของร่ายกาย แต่ในอีกทางหนึ่ง การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังเป็นการส่งเสริมบุหรี่ไฟฟ้าแบนด์ไทยให้คงอยู่ได้อีกนานอย่างถูกกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วยนั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.