แผงโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ มีกี่ชนิด และหลักการทำงานเป็นอย่างไร


แผง โซ ล่า เซลล์ ราคา

แม้ว่าเราจะช่วยกันประหยัดไฟแค่ไหน แต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องยาก ไฟฟ้า คือสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน แม้ว่าในยุคโบราณจะไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็สามารถอยู่ได้ แต่ในยุคนี้ สมัยนี้การเข้าถึงไฟฟ้าคือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ เพราะความจำเป็นทำให้เราหลีกเลี่ยงการประหยัดไฟได้ยาก ดังนั้น จึงมีการคิดค้นพลังงานทดแทนขึ้นมา นั่นคือ พลังงานแสงอาทิตย์ จากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์อุปกรณ์สำคัญในการติดตั้ง ขาดไม่ได้เลยเด็ดขาด แล้วทุกคนเคยสงสัยไหมว่าแผงโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ มีกี่ชนิด และหลักการทำงานเป็นอย่างไร

Solar Cell หรือ แผงโซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ในบ้านเรือนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ดังนั้น จึงต้องมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชนิด นั่นคือ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรือ อินเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นกระแสสลับ ก่อนส่งไฟฟ้าเข้าไปใช้ในบ้านเรือน อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญ นั่นคือแบตเตอรี่ ทำหน้าที่เก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ในยามกลางคืนหรือในยามที่ไม่มีแสงอาทิตย์

ก่อนที่จะไปดูว่าแผงโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ เรามาดูหลักการทำงานของโซล่าเซลล์ กันก่อนดีกว่าเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า ระบบโซล่าเซลล์ มีหลักการทำงานคือ รับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กและพลังงานไปกระทบกับสารกึ่งตัวนำ สิ่งที่เกิดขึ้นคือการถ่ายทอดพลังานระหว่างกัน เกิดการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนขึ้นในสารกึ่งตัวนำ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าให้เราได้นำไปใช้งาน

แผงโซล่าเซลล์ มี 3 ชนิด

  • โพลีคริสตัลไลน์ : ทำมาจากผลึกซิลิคอน รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส แผงมีสีออกน้ำเงิน
  • โมโนคริสตัลไลน์ : ทำมาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว รูปทรงสี่เหลี่ยมตัดมุม มีสีเข้ม มีประสิทธิภาพสูง
  • ชนิดฟิล์มบาง : ทำมาจากสารแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ฉาบเป็นชั้นบางๆ หลายๆ ชั้น จึงเรียกว่าฟิล์บาง

แผงโซล่าเซลล์ ราคาจะถูกหรือแผงขึ้นอยู่กับชนิดของแผง อย่างเช่น แผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์ ที่ได้รับความนิยม เพราะมีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้มีราคาสูงตามไปด้วย ยิ่งติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำนวนหลายๆ แผง ก็จะยิ่งสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาก ทำให้มีไฟฟ้าใช้ได้มากเช่นเดียวกัน แต่ก็อาจต้องลงทุนสูงในระยะแรก และจะสามารถคืนทุนได้แน่นอนในระยะยาว พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดแล้ว ยังมีประโยชน์ในทุกภาคส่วนด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร หรือแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.